Vieraskynä: Lähellä tuotetulla ruoalla kohti entistä vastuullisempaa ruokaketjua

Iin kunnan ateriapalvelut ovat mukana Ruokeva -hankkeen ruokalistapilottimallin rakentamisessa. Iissä halutaan tarjota asukkaille lähialueen raaka-aineista valmistettuja aterioita, erityisesti paikallista lihaa, kalaa ja juureksia kaivataan ruokalistalle.

Julkiset ruokapalvelut vaikuttavat ruokailutottumuksiin

Julkisilla ruokapalveluilla on näkyvä rooli ruokailutottumuksiin vaikuttamisessa: vuonna 2017 syötiin lähes 300 miljoonaa julkisen sektorin valmistamaa ateriaa. Siksi koko ruokaketjun kehittämisellä vastuullisemmaksi ja pyrkimyksellä ympäristövaikutuksien vähentämiseen on suuri merkitys. Ei sovi myöskään unohtaa, että lähellä tuotettua ruokaa jalostamalla ja kuluttamalla vahvistetaan alueen paikallistaloutta edistämällä alueen työllisyyttä ja verotuloja. Julkinen sektori on paikallisille tuottajille ja elintarvikeyrityksille hyvin potentiaalinen yhteistyökumppani ja asiakas.

Tarjoamalla ateriapalveluissa kotimaista lihaa ja kalaa sekä lisäämällä ruokalistoille kasvispainotusta ja lähellä tuotettuja luomutuotteita voidaan pienentää ruoan aiheuttamia ympäristövaikutuksia ja edistää vastuullisuutta. Satokauden tuotteita suosimalla saadaan aikaan vaihtelua ruokalistoille ja ruokavalioon ja otetaan samalla huomioon oman alueen tarjonta.
Myös ruokahävikin minimoimiseen ammattikeittiöissä on olemassa erilaisia työkaluja ja tekniikoita. Seuraamalla hävikkiin menevän ruoan määrää, paikantamalla sen syntymisen syyt ja sitoutumalla hävikin vähentämiseen pienennetään kaikista turhinta ympäristön kuormittajaa. Kannustamalla ja sitouttamalla työntekijöitä ja ruokapalveluiden asiakkaita ruokahävikin vähentämiseen saadaan ammattikeittiöiden toimintaa entistä tehokkaammaksi/säästeliäämmäksi.

Iin ateriapalvelut yksi ruokalistapilotin kohteista

Oulun Maa- ja kotitalousnaisten/ProAgria Oulun Ruokeva-hankkeessa laaditaan lähi- ja luomutuotteita suosiva pilottimalli alueen raaka-aineiden lisäämiseksi ruokalistoille. Pilottimallissa suunnitellaan ateriakokonaisuuksia yhteistyössä oman alueen tuottajien, elintarvikeyrittäjien ja ammattikeittiöiden kanssa. Ruokalistasuunnittelua tarkastellaan uusilla tavoilla, esimerkiksi onko mahdollista tarjota erilaista ruokaa eri toimipisteissä samana päivänä. Tällöin voitaisiin käyttää pienempiä raaka-aine-eriä ruuan valmistuksessa.

Ruokeva-hankkeen tuloksena syksyltä 2019 Ii:n ateriapalvelut aloittivat yhteistyön kauppojen hedelmä- ja vihanneshävikkiä hyödyntävän Circmeal Oy:n kanssa. Tässä kokeilussa Haminan koululla alettiin tarjota muun salaattitarjonnan lisänä kauppojen ylijäämävihanneksista valmistettuja tuotteita.

Ruokeva – ruokaa kestävästi ja vastuullisesti -hanke edistää lähi-, luomu- ja luonnonkeruutuotteiden ketjua pellolta pöytään Pohjois-Pohjanmaalla. Iin lisäksi pilottimallia ovat rakentamassa Monetra Oulu Oy:n hankintapalvelut, Raahen kaupungin ateriapalvelut, Oulun tuotantokeittiö Oy ja Kuusamon kaupungin ateriapalvelut.

Hanketta hallinnoi ProAgria Oulu, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset ja rahoittaa Euroopan maaseuturahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hankeaika on 1.5.2019–31.8.2021. Lue lisää hankkeen nettisivuilta.

Soila Hiltunen, Kaisa Myllykangas ja Mervi Tiermas

Kirjoittajat ovat kuuluvat Ruokeva-hankkeen tiimiin. Lisäksi Tiimiin kuuluu Iin ateria-ja tilapalveluliikelaitoksen johtaja Anne Hautamäki.