Tietosuojaseloste

Iin Micropolis Oy / IlmastoAreena käsittelee henkilötietoja vain, jos se on välttämätöntä IlmastoAreenan tehtävään, toiminnan kehittämiseen ja voittoa tavoittelemattomiin tarkoituksiin. Lisäksi Iin Micropolis Oy / IlmastoAreena kerää tietoa hankkeisiin osallistuneista tahoista rahoittajan vaatimien määräysten mukaisesti.

Keräämme Henkilötietojasi ja asiakastietojasi käytetään yhteydenpitoon, tiedonjakoon ja rahoittajien edellyttämien raportointien mahdolliseen todentamiseen. Keräämme henkilötietojasi vain luvallasi ilmoittautumis- ja tilauslomakkeiden kautta.

Iin Micropolis Oy / IlmastoAreena ei jaa henkilötietojasi muiden ulkopuolisten tahojen kuin omien tietopalvelutarjoajien ja erityisestä tarkastuspyynnöstä rahoittajan kanssa. Varmistamme henkilötietosi lainmukaisen käytön tekemällä tietosuojaa koskevat sopimukset toimijoiden kanssa.

Henkilötietolaki

Sinulla on henkilötietolain 26 –28 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä tietoja sinusta on rekisteriin tallennettu.

Minulla on oikeus tarkastaa minua koskevat asiakasrekisteritiedot ja se, kuka on toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä. Oikeus tarkastaa tiedot perustuu henkilötietolakiin (523/1999).

Minulla on oikeus korjata itseäni koskeva henkilörekisteriin talletettu virheellinen tieto. Oikeus korjata virheelliset tiedot perustuu henkilötietolakiin (523/1999).

Minulla on oikeus saada tieto itseäni koskevasta asiakirjasta. Edellä mainittu oikeus perustuu lakiin viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999).

Lisätietoja

Mikäli haluat lisätietoja tai sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä Iin Micropolis Oy:llä / IlmastoAreenassa saat lisätietoja sähköpostiosoitteen hanna.lahti@micropolis.fi kautta.