IlmastoTori2021: Suomen Vesistösäätiö

Suomen vesistösäätiön tavoitteena on puhtaiden vesien säilyttäminen tuleville sukupolville. Etsimme ratkaisuja sisävesien tilan parantamiseksi lisäämällä tietoa, luomalla yhteistyötä ja viemällä eteenpäin uusia ideoita. Ilmastonmuutos on yksi suurimmista vesiämme koskettavista haasteista ja haluamme olla mukana luomassa keinoja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.