Vieraskynä: Metsä on muutakin kuin tukkipuuta

Suomi elää metsästä -hokema on syytä päivittää. Ansaintakeinoja on paljon muitakin kuin tukkipuu ja avohakkuut. Jalostusastetta kasvattamalla tulot metsistä olisivat paljon suuremmat kuin bulkkisellua myymällä. Tällöin me voisimme myös vähentää hakkuutavoitteita ja kasvattaa hiilinielujamme. Kaikki hienot uudet innovaatiot metsän hyödyntämiseen kestävästi ovat siis tarpeen!

Luonnontuotteet ja villiyrtit ovat metsiemme todellista kultaa, joiden kansainvälinen kysyntä on jatkuvassa kasvussa. Koivun mahlan valuttaminen, pakuriymppien istuttaminen ja kuusenkerkkien keruu ovat esimerkkejä tavoista hyödyntää metsää monipuolisesti.

Pakuri

Pakurin viljely eli ymppäys on hyvä ansaintakeino, koska sitä voi laittaa kasvamaan ”rääseikköihin” eli muuten tuottamattomiin koivikoihin. Pakurin viljely voi viedä jopa kahdeksan vuotta, mikä on tukkipuun kasvatukseen verrattuna todella lyhyt aika. Samasta pakurista on mahdollista ”lypsää” ainakin kaksi, jos ei jopa neljä satoa.

Investointi: noin 5000 € / ha / kerta aloittaessa
Sato noin 8 vuoden kuluttua noin 600 kg / ha
Nettotulo: noin 10 000 € / ha

(Laskelmat Kauko Kärkkäinen, Kauko Näkemys Oy)

Koivunmahla

Koivun mahlasta tiliä saa joka vuosi. Suurin investointi on valutusputkiverkosto. Mahlan valutusaika on varsin lyhyt, mutta muutaman viikon uurastuksesta on saatavilla varsin hyvä tuotto:

Investointi: non 8000 € / ha
Tuotanto: noin 50 l / puu, 400 runkoa / ha = 20 000 l / ha
Nettotulo: 0,10 €/ l (LUKE:n arvio) = 2000 € / ha / vuosi
Suomessa on ainakin pari isompaa yritystä, jotka ostavat mahlaa.

(Laskelmat Kauko Kärkkäinen, Kauko Näkemys Oy)

Kuusenkerkkä

Kuusenkerkän myyminen on myös suhteellisen helppoa tuloa metsänomistajalle. Helpoimmillaan hänen tarvitsee vain toimittaa kartta-alueet keräyspaikasta keräävälle yritykselle ja kirjoittaa sopimus keräyksestä. Keräävä yritys hoitaa keräämisen ammattitaitoisesti niin, etteivät puut vahingoitu keräämisestä. Kerättävät määrät vaihtelevat kerättävästä alueesta ja sen puuston soveltuvuudesta riippuen. Paras kerkänkeruun kuusikko on noin 20-30 vuotta vanhaa nuorehkoa kuusikkoa.

Kerättyä kuusenkerkkää.

Investointi: 0 € (jos yritys hoitaa keräämisen)
Tuotanto: 50 – 250 kg / ha
Nettotulo: noin 0,50 € / kg = 25 – 125 € / ha vuosi

Kuusenkerkän keräyttäminen on suhteellisen helppoa tuloa metsänomistajalle, jonka tuotoilla voi vaikka kustantaa metsänhoitotöitä.

Luonnontuotteita hyödyntämällä metsänomistajat voivat saada perinteisen metsätalouden rinnalle jatkuvaa, jokavuotista tuloa ja varsin tuntuvia tuottoja. Vieläpä paljon lyhyemmässä ajassa kuin metsänkasvatus.

Katja Misikangas

Kirjoittaja on Arctic Warriors Oy:n tuotepäällikkö ja kansanparantajan perillinen, jonka intohimona on edistää Suomen puhtaan luonnon raaka-aineiden hyödyntämistä niin, että tulevillekin sukupolville on niistä iloa.