Vieraskynä: Ilmastonmuutokseen ratkaisuja yhteistyöllä

Ilmastonmuutos koskettaa tavalla tai toisella kaikkia toimialoja, toimijoita ja viime kädessä jokaista meistä. Ilmastonmuutoksen aiheuttamiin muutoksiin on jo tällä hetkellä sopeuduttava ja samanaikaisesti varauduttava tuleviin muutoksiin, joiden mittakaava on vaikeasti ennakoitavissa. Erityisen tärkeää on toiminta, jonka tuloksena syntyy uusia ratkaisuja kasvihuonekaasupäästöjen hillintään sekä hiilensidontaan. Ongelma on maapallon kokoinen ja sen ratkaisemiseen tarvitaan uudenlaista yhteistyötä kaikilla yhteiskunnan tasoilla.

Verkostotoiminta on tarpeen erityisesti silloin, kun etsitään uusia ratkaisuja yhteiseen, monimutkaiseen ongelmaan. Yhteisen ongelman lisäksi verkostossa mukana olevilla tahoilla tulisi olla myös yhteinen tavoite, jonka saavuttamiseksi kaikki toimivat. Verkostoituminen tuottaisi uusia ideoita ja toimintatapoja. Kuulostaa juuri oikealta toimintatavalta ilmastonmuutoksen hillintään, vai mitä? Mutta olemmeko jo päässeet näin pitkälle?

Ilmastonmuutokseen liittyvää keskustelua värittää pelko oman toimialan tulevaisuudesta. Tämä on luonnollista, sillä on kyse ihmisten toimeentulosta. Tarve muuttaa nykyisiä asenteita ja toimintatapoja haastaa kaikkia meitä. Yhteisten tavoitteiden asettamisen näkökulmasta tilanne on vähintäänkin haastava. Ilmastonmuutos läpileikkaa niin monia toimialoja, että yhteisen tahtotilan muodostaminen saattaa olla ”mahdoton tehtävä” tai ainakin tuntua siltä.

Tilanteeseen voitaisiin etsiä ratkaisua tarkastelemalla ilmastonmuutoksen hillintään tarvittavaa verkostoitumista hiukan erilaisesta näkökulmasta. Verkostotoiminnan pohjana ei toimisikaan ennalta asetettu tavoite vaan laajan joukon verkostotyöskentelyn tuloksena syntyisi eri toimialojen yhteinen tahtotila. Tähän tulokseen pääsemiseksi tarvittavat asenteiden ja ajattelutavan muutos sekä toisilta oppiminen olisivat keskeisiä, konkreettisia ilmastonmuutoksen hillitsemistoimenpiteitä.

Toimialojen välisen tiedon vaihdon ja oppimisen lisäksi samaa tarvitaan myös toimialojen sisällä, eri organisaatioiden välillä. Ole siis utelias, ennakkoluuloton, avoin ja valmis jakamaan omaa osaamistasi. Kysy tyhmiä kysymyksiä, perehdy tutkimustietoon ja verkostoidu. Kokeile ja sovella. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tarvitaan meitä jokaista. Otatko haasteen vastaan?

Riina Rahkila 

Kirjoittaja on projektipäällikkö ja verkostoasiantuntija Oulun Maa- ja kotitalousnaisissa / ProAgria Oulu ry:ssä.