Luke: Mikrobit, mikrobiomit ja kestävä ruoantuotanto

Mikrobit ja mikrobiomit liittyvät kiinteästi ruokaketjuun. Mikrobeilla voidaan edistää kestävää ruuantuotantoa ja ratkoa mm. ilmastonmuutoksen aiheuttamia ruoantuotannon ja ruokavalioiden haasteita.

Ruokaketju alkaa maaperästä. Hyvinvoiva peltomaa sisältää monimuotoisen joukon mikrobeja. Ne pitävät huolta maaperän ilmavasta mururakenteesta, varmistavat kasvien ravinteiden saatavuuden ja torjuvat taudinaiheuttajien leviämistä.

Maaperän mikrobit muodostavat maahan pysyvän hiilen varastoa, ja siksi peltojen mikrobisto on tärkeä ilmastonmuutoksen hillinnässä. Mikrobeilla on tulevaisuudessa merkittävä rooli terveellisten ruokatuotteiden valmistuksessa. Fermentointi, eli mikrobeilla aikaansaatu käymisprosessi, on perinteinen tapa valmistaa elintarvikkeita, ja se on myös trendikäs tutkimussuunta.

Myös eläinten rehunkäyttökyky ja rehu liittyvät ilmastonmuutoksen hillintään. Nautojen pötsin mikrobien avulla nurmirehu muuttuu ravitseviksi elintarvikkeiksi kuten maidoksi ja lihaksi. Nurmi muodostaa merkittävän osan Suomessa vuosittain kerätystä sadosta, ja sitä viljellään alueilla, joissa muu viljely on kannattamatonta. Nurmirehun säilyvyydessä mikrobeilla on tärkeä rooli.

Puhujina Taina Pennanen, Anne Pihlanto ja Heidi Leskinen. Moderaattorina Sannakajsa Velmala.