IlmastoTori2021: Suomen metsäkeskus

Suomen metsäkeskuksen Ilmastotietoa metsänomistajille ILMO -hanke ja puurakentamisen hanke Puuta seinästä siltaan olivat mukana IlmastoTorilla elokuussa 2021.

Metsäkeskus edistää sitä, että metsään liittyvät elinkeinot ovat mahdollisimman monipuolisia ja että niiden toiminta on kannattavaa. Metsäkeskuksen toimintaa ohjaa ja rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

Lisää tietoa ILMO -hankkeesta: https://www.metsakeskus.fi/fi/hankkeet/ilmo

Puuta seinästä siltaan -hankkeesta: https://www.metsakeskus.fi/fi/hankkeet/puuta-seinasta-siltaan