IlmastoTori2021: Feasib Consulting

Feasib Consulting tarjoaa monipuolisia ympäristöjohtamisen konsultointipalveluita. Heidän asiakkaitaan ovat mm. kaivosteollisuus, energia-, jätehuolto- ja julkinen sektori.

Feasib toteuttaa myös mm. uusien teknologioiden teknis- taloudellista arviointia ja kehittämispalveluita. Feasib Analytics tarjoaa puolestaan nopeasti ja luotettavasti näytteenoton ja analyysit vesi- ja maaperänäytteistä.