IlmastoTori2021: Älyliikenne 2020

Älyliikenne 2020 -hankkeen tavoitteena on edistää matkailu- ja työmatkaliikenteen sujuvuutta, liikkumisen turvallisuutta sekä vähäpäästöisyyttä Pohjois-Pohjanmaan alueella. Tavoitteena on myös löytää uusia – älykkään liikenteen mahdollistamia – liiketoimintakonsepteja alueen elinkeinotoimintaa vauhdittamaan.